královský webhosting
webhostingwebhosting2webhosting3
hosting webhosting01 webhosting02 webhosting03 webhosting04 webhosting05 webhosting06 webhosting06 webhosting07 webhosting12
Zakaznicka linka WebSupport
226 253 240ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

Můžu pro odesílání e-mailů využít váš server?

Z naší strany to možné je. Problém může být jenom v tom, že někteří poskytovatelé pripojení k Internetu blokují odesílání přes jiný server než přes jejich - takže v takových případech není možné náš server využít.

Pokud se rozhodnete poštu odesílat přes náš server, je také nutné nastavit Vašeho poštovního klienta (Outlook, Thunderbird, ...) tak, aby se před odesláním zprávy autentizoval Vašim uživatelským jménem a heslem. Postup naleznete v sekci Nastavení - návody

Když php skriptu předám například parametr v url (tj. napíši www.domena.cz/skript.php?prom=hodnota), proměnná se mi na příslušnou hodnotu nenastaví...

Na serveru ceskyserver.cz je z bezpečnostních důvodů vypnutá funkce register_globals. V tomto případě nejde ani tak o bezpečnost serveru jako o bezpečnost uživatelů (zapnuté register_globals může usnadnit některé typy útoků na Váš skript). Příslušná "nenastavená" proměnná se nachází v některém z asociativních polí $_GET, $_POST nebo $_SERVER. V našem případě tedy můžete proměnnou testovat jako $_GET["prom"]. Bližší informace naleznete v dokumentaci PHP na http://cz.php.net

Pokud momentálně namáte čas anebo náladu na přepisování Vašich skriptů, můžete si register_globals zapnout. Jednoduše vytvořte v kořenovém adresáři Vaší prezentace (pokud se přihlašujete přes SFTP, je to adresář www) soubor s názvem ".htaccess" a napište do něj řádek "php_value register_globals on". Případně můžete požádat správce, aby toto nastavení vepsal přímo do konfigurace serveru.

Příšel mi velký e-mail a nemůžu ho stáhnout, mám tak zablokovaného poštovního klienta - jak jej můžu vymazat?

Na takovéto věci slouží (mimo jiné) aplikace Horde - pošta přes www. Po přihlášení (přihlašovací jméno je stejné jako vase e-mailová adresa - i s částí za zavináčem) klepnete úplně dole na tlačítko "Pošta". Potom uvidíte všechny vaše příchozí maily. Ty, které chcete smazat, zatrhnete (zatrhávatkem nalevo) a klepnete na "Vymaž". Maily je možné taky označit všechny naráz pomocí rolovací lišty "Vyberte:". Tím se mail označí jako smazaný, ale ještě se fyzicky nevymaže (něco jako když přesunete soubor do koše). Aby se maily označené jako smazané skutečně vymazaly, je nutné klepnout vpravo na "Vyčisti vymazané".

Při stahování pošty mi Outlook píše, že během 60 sekund nepřišla ze serveru odezva.

Tento problém nastává převážně u uživatelů, kteří se připojují přes bezdrát. Tento typ připojení nebývá v některých případech příliš spolehlivý a stává se, že dochází ke krátkodobým výpadkům. Ještě se nestalo, aby se takto projevil nějaký problém na straně serveru. Společnost Český server.cz jej tedy nemůže nijak řešit - server data posílá tak, jak má, ale k uživateli se nedostanou, protože neprojdou přes linky jeho poskytovatele připojení k Internetu.

Částečně se dá tento problém vyřešit nastavení delšího timeoutu v Outlooku. Nástroje > účty > vyberte účet > vlastnosti > karta "upřesnit" > Zvýšit "Časový limit serveru"

Chodí mi velké množství e-mailů od ochrana@ceskyserver.cz

Na serveru Český server.cz je každý e-mail podroben antivirové a antispamové kontrole. V praxi to znamená, že pokud vám e-mailem příjde virus nebo se vám někdo pokusí poslat spam, dojde Vám místo tohoto e-mailu pouze upozornění, že vám někdo poslal něco, co byste určitě nechtěli dostat.

Jestliže vás takové zprávy obtěžují, můžete si v poštovním klientovi nastavit pravidla, podle kterých budou buď přesunovány do zvláštní složky nebo rovnou mazány. Podrobný návod pro Outlook naleznete zde

V PHP se mi nedaří zkopírovat soubor odeslaný z formuláře.

PHP je na serveru Český server.cz nastaveno tak, že Vaše skripty maji přístup pouze do Vašich adresářů. Uploadované soubory se nahrávají do adresáře /tmp - který je mimo Váš adresářový strom. Pro přístup k takovému souboru je nutné použít funkci move_uploaded_file. Syntaxe je prakticky stejná jako u funkce copy. Nejčastěji tedy bude zápis vypadat nějak takto:

move_uploaded_file($_FILES["obrazek"]["tmp_name"], "./galerie/obr1.jpg");
Více informací naleznete v dokumentaci php.

Za zmínku také stojí, že k proměnné $obrazek se nedostanete jinak než přes asociativní pole $_FILES (pokud si nezapnete register_globals). Viz předchozí dotaz. Další častou chybou je nesprávný zápis HTML tagu <form>. Pro upload souborů je nutné mu zadat parametr enctype.

Vypadá to tedy takto:
<form method=post action=skript.php enctype="multipart/form-data">
...
</form>

Špatně se mi zobrazují české znaky u textů, které mám uložené v MySQL.

MySQL má od verze 4.1 poměrně dokonalou podporu pro národní znakové sady. Nejenže umí použít různé třídící algoritmy pro různé znakové sady (takže se text bude opravdu třídit "c - č - d" a ne "c - d - č"), ale navíc dokáže dělat konverze mezi jednotlivými znakovými sadami (například je tedy možné provozovat nad stejnou databází dvě webové stránky a každou v jiném kódování.

Daní za tuto funkcionalitu je to, že programátor musí specifikovat, v jakém kódování se mají data do databáze ukládat a v jakém kódování je má databáze posílat skriptům (což nemusí být nutně to stejné - například lze data ukládat v UTF-8 a na webech je zobrazovat v Latin2).

Každý textový záznam v databázi (VARCHAR, TEXT, ...) má tedy specifikováno kódování. Toto je nutné specifikovat už při vytváření tabulky korektně, protože když tento údaj v budoucnosti změníte (ALTER TABLE), MySQL data překóduje. Výchozí kódování (tedy, to které se použije, pokud při vytváření tabulky neřeknete jinak) je dáno konfigurací databáze. Na serverch Český server.cz je to Latin2.

Dále je nutné specifikovat znakovou sadu, která se má použít při spojení s databází - tedy říci serveru, v jaké znakové sadě budete psát SQL dotazy a v jaké znakové sadě očekáváte odpovědi. Ve většině připadů to bude znaková sada, ve které máte kódované HTML soubory. Toto lze provést například příkazem "SET NAMES 'charset'". Tedy například:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

Ten je ekvivalentní příkazům:

SET character_set_client = utf8;
SET character_set_results = utf8;
SET character_set_connection = utf8;

Pokud tento nebo podobný příkaz nepoužijete, použije se výchozí hodnota. Na serverech Český server.cz tedy Latin2.

Jenom zmíním, že MySQL umožňuje se znakovými sadami i taková kouzla, jako například použit v jednom SQL dotazu různé znakové sady pro různé řetězce nebo ukládat různé sloupce jedné tabulky v různých znakových sadách.

Více informací naleznete v dokumentaci MySQL.

Jak se připojím do databáze MySQL?

Databázi si nejprve vytvoříte v zákaznické administraci v sekci MySQL. Pro připojení potom použijete jméno a heslo, které jste zadali a jako MySQL server uvedete "mysql". Skript tedy může vypadat například následovně.

$server = "mysql";
$login = "domenacz_db1";
$heslo = "xxxxxx";
$databaze = "domenacz_db1";

MySQL_Connect($server, $login, $heslo)
or die(mysql_error());
MySQL_Select_DB($databaze)
or die(mysql_error());
mysql_query("SET NAMES 'utf8' ")
or die(mysql_error());

přidej webhosting výchozí webhosting
© Český server.cz s.r.o. 2004 VŠE pro Váš webhosting info@ceskyserver.cz